Byli jsme v TV ! Mezinárodní seminář ROVERBRIDGE 2007TV Beskyd 26.3.2007 - reportáž o Roverbridge region

Ve dnech 21.-25.3.2007 proběhne pod záštitou náměstka hejtmana zlínského kraje p. Josefa Slováka mezinárodní skautský kontaktní seminář, jehož třetí ročník se uskuteční v Dětském bezbariérovém centrum Březiny (DBCB) v Kateřinicích poblíž Vsetína.

Tato akce je pořádána Junákem – svazem skautů a skautek ČR a je určena pro 34 mladých skautských vedoucí ze 13 evropských zemí. Cílem semináře je navázání spolupráce mezi jednotlivými účastníky a zvýšení jejich informovanosti o možnostech programu Evropské unie pro neformální výchovu a vzdělání mládeže v akci, ale také zvýšení informovanosti o možnosti zapojení handicapovaných osob při mezinárodních mládežnických projektech.

Na účastníky čeká mnoho zajímavých programů zabývajících se interkulturní výchovou a vzděláním, projektovým managementem či duchovním rozměrem skautingu. Bezesporu bude přínosné páteční setkání s handicapovanými lidmi či studenty vsetínské střední školy den vyvrcholí v kulturním domě v Kateřinicích Interkulturním večerem a celý seminář bude v sobotu zakončen výletem do Zlína a Vizovic.
zpět