Galerie Březiny a mladí tvůrciV prostorách DBCB můžete ještě do konce března shlédnout výstavu dvou nadějných mladých umělců.

Ondřej Kocurek má 23let, vystudoval SPŠS v rodném městě Vsetíně.

V současné době působí na postu prodejce telekomunikačních služeb a zařízení.

Jeho vystavená díla, bylo možnost již spatřit na vsetínském zámku.

Přes pravidelnost a přesnou geometrii poukazuje na to, co vychází přímo z mysli jeho mozku. Jde o hru a experiment. Lze tvrdit, že tvorbu lze pojmout jako tvar jeho myšlenek, které se vzájemně splétají s poslechem hudby při tvoření.

Sabina Panáčková má 18let a narodila se v Kateřinicích.

Mladá autorka studuje na Umělecko -průmyslové škole v Uherském Hradišti obor modelářství oděvů. Zdejší výstavka je soustředěna na Velkou Moravu, na kterou se zaměřila a symbolicky ztvárnila Velkomoravská řemesla a hospodářství, čas války atd. Vytvořila pár výrobků, které lze tady spatřit.

Návštěvníkům přejeme nejen příjemnou podívanou, ale i relaxaci v těchto prostorách.

Našim tvůrcům odkazujeme, aby měli dále tvůrčího ducha a rozvíjeli svůj výtvarný talent.

Své oko můžete potěšit v naší malé příloze.foto
Panáčková
foto
Panáčková
foto
Kocurek
foto
Kocurek

zpět