www.breziny.cz

obrázek
EnglishMenu
Aktuality
Vánoční koncert (06. 12. 2016)
Změna na postu správce (24. 09. 2016)
Sobotní pomoc pro DBCB (21. 09. 2016)

Tag cloud
 
Pro sponzory

DBCB nyní i na

Projekt Dětského bezbariérového centra Březiny v Kateřinicích, s nímž Vás chceme seznámit byl zahájen v květnu 2006 jako pilotní projekt Junáka - svazu skautů a skautek ČR.

Podrobné informace o koncepci centra a o jeho činnosti naleznete na tomto webu (www.breziny.cz).

Záměrem projektu je poskytovat zázemí aktivitám pro zdravé i postižené děti a mládež z území převážně Zlínského kraje. Tento cíl se nám daří naplňovat v maximální míře tak, jak dovoluje kapacita zařízení a aktuální personální zajištění. Krátce po otevření centra se však ukazuje zájem o řadu dalších volnočasových a vzdělávacích aktivit nejen v rámci integrace zdravých a postižených dětí, ale i ze strany rodičů, dospělých či seniorů. V rámci projektu jsme už provozovali rodičovské centrum i spolupracovali s probační a mediační službou. Rádi bychom tyto činnosti rozšířili a prohloubili o širší aktivity pro rodiče s malými dětmi a zaměřili se na cílovou skupinu dospívající mládeže v programech prevence a resocializace. Od 29.2.2008 do 31.12.2010 jsme záměr projektu realizovali prostřednictvím obecně prospěšné společnost (BŘEZINY o.p.s.) - na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce.

Současný mechanismus čerpání peněz na většinu projektů je velmi složitý a zdlouhavý a dosud neumožňuje průběžné čerpání finančních prostředků ani zálohy.

Obracíme se na Vás tedy s prosbou o jakoukoli finanční částku či materiální pomoc, která by nám pomohla na naší cestě k plnění původního poslání Dětského bezbariérového centra, tj. odstraňovat bariéry technické, stavební, komunikační, rasové, sociální a jiné, ale především stát se místem pro všechny. Umožnit setkávání všem zdravým i handicapovaným lidem a vytvoření kvalitního programu pro děti a mládež, vyžadující zvláštní péči, rozšířit programy pro pečující osoby a poskytnout zázemí pro mezinárodní výměnné pobyty.

 
 
Co vám můžeme nabídnout

Jistotu, že Vaše finanční prostředky či materiální pomoc budou smysluplně využity, o čemž Vám zašleme podrobné materiály dle vašich představ, či se můžete sami přesvědčit osobní návštěvou v našem centru. 

Sponzoring chápeme jako "dar s protiplněním" a sponzorský příspěvek jako platbu za toto protiplnění. Můžeme Vám nabídnout tyto formy "protiplnění". Forma protiplnění je závislá na výši Vaší podpory či spolupráce s námi.

Darovací smlouvu vám na požádání obratem zašleme.

Číslo našeho bankovního účtu, kam je možno transparentně posílat jakékoliv finanční dary je 2600237764/2010 nebo nás kontaktujte.

 
 

Dětské bezbariérové centrum Březiny, +420 737 249 211, info@breziny.cz

 

Copyright © breziny.cz Všechna práva vyhrazena
Created by AVT design - tvorba webových stránek